Reg.märken

 

BESTÄLLNING AV REGISTRERINGSMÄRKEN

  • Betala in 15 kr/märke du vill beställa på Västras Bankgiro 319-5716 + 10 kr för post & paketering
    OBS! Glöm ej att skriva din adress så kassören vet vart registreringsmärkena skall någonstans.

    eller

  • Betala in 15 kr/märke du vill beställa på Västras Bankgiro 319-5716 och
    skicka ett frankerat svarskuvert till vår kassör.

  • Det går alltid att köpa registreringsmärken på Västras utställningar.

 Här finner du registreringsblanketten och instruktioner om hur du ska fylla i den.

OBS!  Glöm inte att skicka ett e-mail till kassören att inbetalning har gjorts.